חוקרים מאוניברסיטת סאו פאולו בברזיל ומאוניברסיטת ייל בארה"ב ערכו מחקר במטרה להעריך את היעילות של תוספת N-acetylcysteine (משווק בישראל תחת השם המסחרי Reolin או Siran), שהינו מודולטור של גלוטמאט ונוגד חמצון, למעכבי קליטה מחדש של סרוטונין (Serotonin Reuptake Inhibitors, SRI) כטיפול ל-OCD עמיד.

במחקר אקראי, כפול-סמיות, מבוקר-פלצבו שנערך במשך 16 שבועות השתתפו 40 מטופלים בגילאי 18-65 שגויסו במרפאת חוץ המתמחה ב-OCD. קבוצה אחת קיבלה פלצבו בנוסף לטיפול SRI, והקבוצה השנייה קיבלה N-acetylcysteine במינון של 3,000 מ"ג ליום  בנוסף ל-SRI.

התוצא העיקרי במחקר נמדד באמצעות הציון בסולם טורדנות-כפייתיות של ייל ובראון (Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, Y-BOCS), ותוצאים משניים היו הציונים עבור חרדה, דיכאון, מימדי תסמינים ספציפיים של OCD ומידת ההכרה בהפרעה (Insight, קרי, ההבנה שהתנהגות במאפייני OCD הינה לא-רציונלית).

שתי הקבוצות הפגינו לאחר 16 שבועות ירידה מובהקת בציוני Y-BOCS בהשוואה לנקודת ההתחלה. הקבוצה שקיבלה N-acetylcysteine ירדה ב-4.3 נקודות (מ-25.6 ל-21.3), בהשוואה לירידה של 3 נקודות (מ-24.8 ל-21.8) בקבוצת הפלצבו, כאשר בין הקבוצות לא נצפו הבדלים מובהקים (p = 0.92). לעומת זאת, התוספת של N-acetylcysteine הראתה עליונות על פני פלצבו בהפחתה של תסמיני חרדה (p = 0.02), אך לא מבחינת חומרת דיכאון או מימדים של תסמיני OCD ספציפיים.

באופן כללי, הטיפול ב-N-acetylcysteine נסבל היטב על ידי המטופלים, כאשר תופעת הלוואי הנפוצה ביותר שדווחה בקבוצה זו הייתה כאב בטן (9 מטופלים [60%] בקבוצת N-acetylcysteine לעומת 2 מטופלים [13.3%] בקבוצת הפלצבו, p < 0.01).

החוקרים סיכמו כי המחקר לא הראה יתרון משמעותי של N-acetylcysteine בהפחתת החומרה של תסמיני OCD במטופלים בוגרים עם OCD עמיד לטיפול, אולם ייתכן שיש לטיפול זה יתרון מסויים בהפחתה של תסמיני חרדה באוכלוסיה זו.

מקור:

Costa DLC, Diniz JB, Requena G, et al. Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of N-Acetylcysteine Augmentation for Treatment-Resistant Obsessive-Compulsive Disorder. J Clin Psychiatry. 2017;78(7):e766-e773.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28617566

 

נושאים קשורים:  OCD,  SRI,  חרדה,  מחקרים,  N-acetylcysteine.